logo
Sed ut perspiciatis unde omnis iste natus error sit voluptatem accusantium doloremque.
+387648592568
info@elatedthemes.com
Eighth Avenue 487, New York
Instagram Feed
Search
 

Blog

El Clúster Èxit creu que les ajudes del Govern als centres especials de treball són insuficients per atendre tots els col·lectius vulnerables

L’associació atén prop de dos mil usuaris i dóna feina unes 900 persones amb especials dificultats: persones amb discapacitat intel·lectual, física, malaltia mental, síndrome de down i en risc d’exclusió social.

El Clúster Èxit Girona, agrupació de nou entitats de l’àmbit de l’economia social i el treball amb suport sense ànim de lucre de Girona, insta al Govern a repensar el model d’ajuts de la Generalitat de Catalunya als centres especials de Treball. El Clúster defensa que aquestes mesures de discriminació positiva de les persones amb especials dificultats s’ha de fer sense que això vagi en detriment de cap col·lectiu i en aquest sentit, defensa que el Govern doti dels recursos necessaris per atendre a totes les persones amb discapacitat. El Clúster assegura que “no hi ha millor política social que un bon model d’inserció laboral que contempli totes les persones”. En aquest sentit “un canvi de model requereix un treball a fons perquè és complex i cal tenir-lo ben definit i ben dotat pressupostàriament, abans de finiquitar el que ja existeix”, diu la presidenta, Núria Martínez.

El Clúster engloba centres especials de treball, empreses d’inserció, treball en suport i abraça persones amb discapacitat intel·lectual, física, malaltia mental, síndrome de down i en risc d’exclusió social. Defensa el dret al treball de totes les persones amb especials dificultats que són persones amb paràlisi cerebral, persones amb trastorn mental o persones amb discapacitat intel·lectual, amb un grau igual o superior al 33%, i persones amb discapacitat física o sensorial amb un grau reconegut igual o superior al 65%.

L’agrupació denuncia que l’acord no dona compliment a l’ordre del 16 d’octubre de 1998 per la qual s’estableixen les bases reguladores per a la concessió dels ajuts i subvencions públiques destinades al foment de la integració laboral dels minusvàlids en centres especials d’ocupació i treball autònom, on queda recollit el dret de totes les persones amb una discapacitat a partir del 33% a cobrar el 50% del salari mínim interprofessional. Així mateix, defensa que el model de centres especials de treball que hi ha a Catalunya sigui un mitjà per garantir el dret al treball de les persones amb discapacitat, segons recull la Convenció dels drets de les persones amb discapacitat de les Nacions Unides en el seu article 27.

El Clúster posa de relleu que els centres especials de treball tenen com a objectiu l’ocupació de persones amb discapacitat alhora que facilitar la inclusió d’aquelles persones que vulguin i puguin treballar a l’empresa ordinària mitjançant el treball amb suport, entre d’altres fórmules. “Pensem que els dos models són necessaris i compatibles per assolir l’objectiu de garantir el dret al treball del màxim nombre de persones”, declara Núria Martínez.

L’Associació Clúster Èxit està integrada per nou entitats de l’àmbit de l’economia social i el treball amb suport sense ànim de lucre creada amb amb l’objectiu de fer més fort i competitiu el sector de l’economia social del Gironès-Zona Urbana de Girona. Els seus membres són la Fundació Drissa, la Fundació Mas Xirgu i Economia Solidària Empresa d’Inserció —Ecosol—, Fundació Síndrome de Down de Girona i Comarques Astrid 21, Fundació Privada Onyar-La Selva, Fundació Els Joncs, EI Brot SLU, Fundació Tresc i Fundació Mifas. Amb data 31 de desembre de 2016, la xifra de persones ateses pels serveis laborals de les entitats és de 1.800. El número de persones amb aquestes dificultats i risc d’exclusió social amb contracte laboral arriba a gairebé 900 i la facturació total de l’exercici ha estat de més de 15.000.000 euros.

Aquestes xifres no inclouen ni els professionals de suport en l’àmbit laboral ni altres línies d’acció de les entitats que no tenen a veure amb inserció laboral (residències, ocupacions, programes de suport a la llar, etc.)

Peu: Imatge d’un dels centres de MIFAS

Centre_MIFAS